0120 - 45 13 65 info@taklyft.se

TAKLYFT låter bra.
Jag vill ha mer information.

Fill out my online form.

Ett TAKLYFT kostar
från SEK 800.000 och uppåt.

Kostnaden är beräknad på en 100 kvadratmeter “normalvilla”. Då ingår bland annat uppmätning av huset, bygglovsritningar, konstruktionsritningar, statiska beräkningar av laster, demontering av det gamla taket samt stommontering av den nya takvåningen. Fönster ingår enligt överenskommelse. Betongtakpannor levereras löst. Grundmålad profilpanel ingår. Färdigställandeförsäkring samt 10-årig Nybyggnadsförsäkring ingår. Eventuella tillval som kupor och takfönster tillkommer. Priset är inklusive moms. För specificerad förteckning över ingående tjänster och material i leveransen ladda ner
Leverans- och materialbeskrivning
standard 2018.

 

Våra egna konstruktörer hjälper till att rita din nya takvåning. Våra konstruktörer har lång erfarenhet av att utveckla och rita konstruktioner till Sveriges ledande byggföretag.